تبلیغات
|مطالب جالب|مطالب جالب برای فیس بوک|از من تا تو - اصطلاحات جوانانه !!! ?Got It

|مطالب جالب|مطالب جالب برای فیس بوک|از من تا تو

بـــاران بـاشو بـبارو نپرس پیاله های خالی از آن کیـست!فقط بـبار!

1. It's cool./ It's Gravy./ It's Groovy./ It's better than perfect.
دبش، مشت، عالی


2. He is a ten.
کارش بیسته


3. To get the kick out of something.
حسابی حال کردن از چیزی


4. You are it.
خودشی، همونی که دنبالش بودم


5. Goof Up/ Blow it/ Mess Up/ Serew Up
سوتی دادن، گند زدن، گاف دادن


6. When hell freezes over/ Once in a blue moon/ A cold day in a hell
به ندرت، چی بشه اتفاق بیفته، وقت گل نی


7. Never in a million years
عمراً


8. Do not take it out on me.
دق و دلیتو سر من خالی نکن


9. Do not pull me./ Give me a break./ Get out of here.
خالی نبند، تو گفتی منم باور کردم


10. I see red.
خون جلوی چشمامو گرفته


11. To paint the town red./ To have a ball./ To have a field day.
حال کردن


12. I will knock your head off.
می زنم تو مخت


13. Skip town./ Take off
فلنگ را بستن


14. Don't make a spectacle of yourself!
تابلو بازی در نیار


15. Total chaos/ Total mass/ Total fiasco
خر تو خر


16. Kiss up to someone/ Butter somebody up
خودشیرینی کردن


17. Goody goody
آدم خودشیرین


18. To get away with it
قسر در رفتن


19. It is not like him.
به قیافش نمی خوره


20. Knock somebody block off./ Make minded meat out of somebody
کسی را لت و پار کردن


21. I will hit you black and blue.
می زنم سیاه و کبودت می کنم


22. Wimp out/ chicken out
کم آوردن


23. What a wimp!
طرف کم آورده


24. Waste somebody.
کسی را نفله کردن


25. Cook somebody's goose/ Read somebody the riot act
حال کسی را گرفتن، آش برای کسی پختن


26. Fix somebody
حساب کسی را رسیدن


27. You are really something.
کارت درسته


28. Ditch somebody./ To leave somebody high and dry.
خلاص شدن از دست کسی


29. Pick on somebody./ Push it
گیر دادن


30. Got it?
حالیته؟


[ پنجشنبه 24 اسفند 1391 ] [ 18:00 ] [ امید ]

[ نظراتــــ !!!() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه